Podjetje za opravljanje intelektualnih
storitev, projektive, nadzora in
tehničnih uslug, d.o.o.
 • Slovenski
 • English
Predstavitev arrow Referenčni projekti arrow Čiščenje pitne vode arrow Študije, idejne rešitve, idejni projekti in svetovanja
Predstavitev
Področja dela
Referenčni projekti
Povezave
Kontakt
Iskanje
Nekateri referenčni projekti
 ČN Rižana
 ČN Ilirska Bistrica
 ČN Sela na Krasu
 
Študije, idejne rešitve, idejni projekti in svetovanja PDF Natisni

Pomembnejši projekti:
 • Idejni projekt čistilne naprave za pitno vodo Rižana I. faza; Q = 800 l/s
 • Idejni projekt čistilne naprave za pitno vodo Rižana I. faza; Q = 600 l/s
 • Čiščenje pitne vode v Hublju; Q = 150 l/s, idejna rešitev
 • Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov pomurja - Čistilne naprave Dokležovje (230 l/s), Krog (100 l/s), Hraščice (80 l/s) in Turnišče (30 l/s); (idejna zasnova in idejna rešitev)
Ostali projekti
 • Idejni projekt čistilne naprave za pitno vodo Sela pri Sežani; Q = 135 l/s
 • Koordinacija in svetovanje pri projektiranju PZI projektov za čistilno napravo pitne vode v Rižani I. faza; Q = 600 l/s
 • Čiščenje vode iz vodnega zajetja Vitanje; Q = 200 l/s, idejna rešitev
 • Čiščenje vode iz vodenga zajetja Podroteja; Q = 20 l/s, idejna rešitev
 • Strokovno mnenje o načinu čiščenja pitne vode iz vodnega vira Globočec
 • Revizija čistilne naprave Vipava
 • Čiščenje vode iz vodnega vira Frankolovo; Q = 50 l/s, študija in idejna rešitev
 
< Nazaj
 
 
© Vodnar, 2021