Podjetje za opravljanje intelektualnih
storitev, projektive, nadzora in
tehničnih uslug, d.o.o.
 • Slovenski
 • English
Predstavitev arrow Področja dela
Predstavitev
Področja dela
Referenčni projekti
Povezave
Kontakt
Iskanje
Nekateri referenčni projekti
 ČN Rižana
 ČN Ilirska Bistrica
 ČN Sela na Krasu
 
Področja dela

Osnovo našega dela predstavlja izdelovanje strokovnih mnenj, idejnih zasnov ter projektne in tehnične dokumentacije na vseh nivojih obdelave, ekspertiz ter revizij. Glavna področja našega dela so:
 • Vodovod in čiščenje pitne vode
  • Vodovodni sistemi
   • analize in zasnove s hidravličnimi računi stacionarnih in nestacionarnih tokov (vodnih udarov)
   • cevovodi, črpališča, vodohrani, raztežilniki, zajetja
  • Čiščenje pitne vode
  • Image
   Čistilna naprava za pitno vodo Ilirska Bistrica
   • klasični tehnološki postopki
   • membranske tehnologije

 • Kanalizacija in čiščenje odpadne vode
  • Kanalski sistemi
   • mešani kanalski sistemi
   • ločeni kanalski sistemi (sanitarni, padavinski)
  • Čiščenje odpadne vode
   • čiščenje sanitarne odpadne vode
   • čiščenje padavinske odpadne vode

 • Namakalni sistemi


 • Revizije
  • V podjetju smo opravili že preko 200 revizij iz področij čiščenja pitne in odpadne vode, vodovoda ter kanalizacije

   
   
   
  © Vodnar, 2021