Podjetje za opravljanje intelektualnih
storitev, projektive, nadzora in
tehničnih uslug, d.o.o.
  • Slovenski
  • English
Predstavitev arrow Povezave
Predstavitev
Področja dela
Referenčni projekti
Povezave
Kontakt
Iskanje
Nekateri referenčni projekti
 ČN Rižana
 ČN Ilirska Bistrica
 ČN Sela na Krasu
 
Povezave
Povezave Tukaj smo izbrali nekaj zanimivih povezav na ostale spletne strani naše stroke.
  Povezava
  Link   IZVRS, Inštitut za vode RS
  Link   ARSO, Agencija za okolje RS
  Link   EPA, Environmental Protection Agency
  Link   AWWA, American Water Works Association
  Link   ATV, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
  Link   WHO, World Health Organization
  Link   Sewage World, spisek sistemov za čiščenje pitne in odpadne vode
  Link   Psevdoznanost o vodi
  Link   The Naked Scientists
 
 
 
© Vodnar, 2021