Podjetje za opravljanje intelektualnih
storitev, projektive, nadzora in
tehničnih uslug, d.o.o.
  • Slovenski
  • English
Predstavitev arrow Kontakt
Predstavitev
Področja dela
Referenčni projekti
Povezave
Kontakt
Iskanje
Nekateri referenčni projekti
 ČN Rižana
 ČN Ilirska Bistrica
 ČN Sela na Krasu
 
Vodnar d.o.o.
Contact
Parmova 53
1000 Ljubljana
Slovenija

Direktor podjetja:
Matjaž Horvat, univ.dipl.inž.grad.,

Gsm.: 031/410 263
E-mail: matjaz.horvat@vodnar.si


Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
št. vložka 1/07403/00, SRG 94/10596
Matična številka: 5541280
Davčna številka: SI65377117
Znesek osnovnega kapitala je: 13.783,17 €
Transakcijski račun: 03134-1000365351 pri SKB banki, d.d.


 
 
 
© Vodnar, 2021