Podjetje za opravljanje intelektualnih
storitev, projektive, nadzora in
tehničnih uslug, d.o.o.
  • Slovenski
  • English
Predstavitev arrow Referenčni projekti arrow Odvodnja odpadnih vod
Predstavitev
Področja dela
Referenčni projekti
Povezave
Kontakt
Iskanje
Nekateri referenčni projekti
 ČN Rižana
 ČN Ilirska Bistrica
 ČN Sela na Krasu
 
Odvodnja odpadnih vod

Projekti za pridobitev gradb. dovoljenja in izvedbo
Študije, idejne rešitve, idejni projekti in svetovanja
 
 
© Vodnar, 2021